O Firme ITW Slovakia s.r.o.

Sme súčasťou nadnárodnej korporácie ITW (Illinois Tools Works Inc.), ktorá bola založená v Chicagu v r.1912. Celá sieť ich spoločností pokrýva 57 štátov a zamestnáva viac ako 49000 zamestnancov.

Výrobky a riešenia korporácie ITW

nachádzajú uplatnenie po celom svete a na miestach ako sú ropné plošiny, mosty, veterné turbíny, domácnosti, autá, dokonca aj mobilné zariadenia. Môžete ich nájsť v rôznych odvetviach – napr. letectvo, kozmonautika, zdravotníctvo a samozrejme v automobilovom priemysle. V spoločnosti ITW Slovakia s.r.o. sa venujeme výrobkom v automobilovom priemysle.

Založenie spoločnosti

V r. 2007 bola založená spoločnosť TRW Automotive (Slovakia) s.r.o., ktorá v r. 2016 bola transferovaná do spoločnosti ITW

Ako rastie počet zamestnancov?

Produkty

Našim výrobným programom sú interiérové plastové komponenty pre automobilový priemysel, ktoré dodávame renomovaným výrobcom automobilov.

Benefity Spoločnosti ITW

Jeden z hlavných cieľov spoločnosti je zlepšovať pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a to formou rôznych benefitov.

Adresa spoločnosti

ITW Slovakia s.r.o.
Hlavná 1384
014 01 Bytča

Kontakt:

Tel: +421 41 5030 100

Sledujte nás